انیمیشن کودکانه په پا پیگ و خونه جدید

pepapigvakhuneyejadid1

یه انیمیشن جالب از مجموعه ی پ پا پیگ که در آن خانواده پ پا تصمیم به ساختن خانه ای جدید در مکانی تازه میگیرند و کودک به سادگی با مراحل خانه سازی آشنا میشود.

 

 

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

5 × 4 =