انیمیشن یادگیری الفبای انگلیسی

انیمیشن یادگیری الفبای انگلیسی

انیمیشن یادگیری الفبای انگلیسی

به‌طور خلاصه می‌خواهیم اشاره ای کنیم به اینکه چرا کوکان باید زبان دوم یاد بگیرند.

طی تحقیقاتی در دانشگاه پلسینوالیا، بچه‌هایی که زبان دومی را فرا می‌گیرند، دارای مهارت‌های ویژه‌ای می‌شوند که در اصطلاح به آن “شعبده” گفته‌اند؛
یعنی کودکان در تغییر بین دو سیستم گفتاری، نوشتاری، و ساختار، مهارت پیدا می‌کنند.

صحبت به یک زبان خارجی، کارکرد مغز کودک را تقویت می‌کند و این کار را با به چالش کشیدن مغز در شناختن، انتقال معنا، و برقراری ارتباط به سیستم‌های زبانی مختلف انجام می‌دهد. این مهارت همچنین توانایی فرزند شما را در انتقال معنا در تمرین‌های حل مساله‌ی دیگر تقویت می‌کند.

تحقیقی در دانشگاه Pompeu Fabra اسپانیا آشکار ساخت که افراد چندزبانه در مشاهده‌ی اطراف خود بهتر هستند. آن‌ها در تمرکز روی اطلاعات مرتبط و خارج کردن مسائل غیرمرتبط مهارت بیش‌تری دارند.

آن‌ها همچنین در مشخص کردن اطلاعات گمراه کننده بهتر هستند.

پس میتوانیم به این چند گزینه برسیم که یادگیری زبان دوم برای کوکان باعث میشود:

  • باهوش تر شوند
  • مهارت‌های چندوظیفه‌گی کسب کنند
  • مهارت‌های تصمیم‌گیری کودک بهتر می‌شود.

دیدگاهتان را درج کنید

1 × سه =