ساختن کاردستی کودکانه گل‌های قاشقی

کاردستی عکسی

ساختن کاردستی کودکانه گل‌های قاشقی

 

  1. با کمک قاشق یک‌بار مصرف و یک جعبه چوبی و چسب، و کلاف کاموا، گل‌های زیبا بسازید.

 

کاردستی عکسی

 

کاردستی عکسی      ۲. با کمک قاشق یک‌بار مصرف و چسب و مقوا و پارچه، خروس بسازید.

کاردستی عکسی

 

کاردستی عکسی

 

کاردستی عکسی ساختن بادبادک

دیدگاهتان را درج کنید

5 × 2 =