شعرخوانی دیانا دارستانی

قصه کودک ما

کودکان خود را بشنویم تا خود را باور کنند.

 

قصه کودک ما را این هفته دیانا دارستانی عزیز برای ما خوانده و فرستاده است.

 

 

 

قصه صوتی مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

بیست + 8 =