شعرخوانی یسنا قربانی

photo_2021-03-27_09-27-101

یسنا قربانی 4 ساله کتاب یاسمنگولا را برای ما میخواند.

کودکان خود را بشنویم تا خود را باور کنند.

دیدگاهتان را درج کنید

بیست − 16 =