شعری کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان

شعری کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان

شعری از پیر مونانتو را به ترجمه نفیسه نواب پور میشنویم که در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان است.موسیقی درون و تصویرسازی آن، برای کودک شما بسیار میتواند جذاب باشد.

همچنین والدین در حین خواندن شعر میتوانند با کودک کاردستی درست کنند.

قیچی تیزی دارم
رو آسمون می‌ذارم
از این ور و از اون ور
می‌بُرم و میارم

شعر کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان

کنار هم می‌چینم
یه آشیون می‌سازم
پرستوی قشنگی
تو آشیون می‌ذارم
پرستوی گرسنه
براش غذا میارم

شعر کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان

یه روزی بود همینجا
من اومدم به دنیا
نمی دونستم هیچی
از دنیا و از اسما

یه روز بهت می گفتم
این خط زن و بال زنه
یه روز دیگه می گفتم
این چرا جیغ می زنه
اما حالا می دونم
پرستوی قشنگم
تو یک پرنده هستی

شعر کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان