شعر رنگین کمون

شعر کودکانه

شعر کودکانه

شعری کودکانه با مضمون فرهنگی و ملی انتخاب کرده ایم که آهنگین است و کودکان با این شعر طبیعت ایران را میشناسند و به دلیل تم شاد آن، آنرا با والدین میخوانند.

ما هم با شما میخوانیم.

باغ ما پرچین داره
میوهای شیرین داره
گل و چشمه و آهو
لاله و نسرین داره

فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه

شعر کودکانه

پرچینش صد فرسنگه
ابرش هزارون رنگه
هم بارون نَم‌نَمش
هم توفانش قشنگه

فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه

باغ ما بارون داره
باد گل افشون داره
سهند قد بلندش
چتر زرافشون داره

فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه

شعر کودکانه

پر از سرو بلنده
یال اسبش کمنده
هشتی داره باغ ما
ایوونش دماونده

فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه

شعر کودکانه

باغ ما گلشن داره
سایه و روشن داره
خاره سنگ البرزش
صد جور آویشن داره

فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه

یه گُلهَ‌ش برف و بارون
یه گُلهَ‌ش آتیش‌بارون
کویرش خار و شوره‌س
گیلانش شالی‌کارون

فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه

شعر کودکانه

 

باغ ما قصّه داره
درخت پسّه داره
رو شاخ پسّه‌ش مرغی
یال شیکسّه داره

فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه

چمنزارش چین‌چینه
پر از خال نگینه
رو هر نگین و خالش
یه شاپرک می‌شینه

فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه

شعر کودکانه

باغ ما کُلون داره
نگین و نشون داره
دروازه‌ش بازه، اما
شیر نگهبون داره.

فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه

مهرگان و نوروزش
بی‌رنگ و کم‌سو نَشَن
پَلنگای شاهنومه‌ش
بُزهای ترسو نَشَن.

فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه

باغ ما شبنم داره
برگ گلش خَم داره
شمشیرش تن فولاد
دل ابرشم داره.

فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه

مردمش بی‌دل نَشَن
گمنام و بی‌گِل نَشَن
خوشه‌های شیرینش
بوته‌ی فلفل نَشَن

فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه

گنجیشک این باغم من
پلنگ این باغم من
شوره‌زار یا گلزار
عاشق این باغم من

فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه

شعر کودکانه

تو طلا و تو خشتم
آتیشزار و بهشتم
رو سینه‌ی دروازه‌ت
با خنجر نوشتم:

فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه

 شاعر و سازنده این قطعه و ترانه، ثمین باغچه بان و اولین باغچه بان هستند و در آلبوم رنگین کمان منتشر شده است.

شعر کودکانه

قصه صوتی مرتبط