شعر کودکانه برای بازی بچه ها

شعر کودکانه برای بازی بچه ها

شعر کودکانه نقش مهمی در تربیت کودک دارد. شعر کودکانه ابتدا به ساکن، برای کودک جذاب است؛ زیرا ضرب آهنگ تند دارد و ریتمیک است و به دلیل لحن شاد موسیقی درونش، کودک با علاقه میشنود و از آن یاد میگیرد.

کودکان با خواندن متناوب شعر، در ناخودآگاه خود نیز مفهوم شعر را دریافت میکند.

شعری از استاد عباس یمینی شریف بخوانیم که مفهوم آموزشی دارد و  در مورد دوری از خشونت اجتماعی و بازی های سالم توسط کودک است.

آهای آهای آی بچه جان

در کوچه‌ها سنگ نپران

سنگ بزنی سر بشکنی

خدانکرده ناگهان

سر که شکستی شر و شر

خون می‌ریزه از جای آن

صاحب سر داد می‌زنه

آی پاسبان آی پاسبان

می‌برنت کلانتری

به ضرب و زور و کش‌کشان

آن جا تو را حبس می‌کنند

بین تمام حبسیان

نه خواب خوش کنی دگر

نه این که داری آب و نان

از پدرت پول می‌گیرند

به اسم جرم یا که زیان

تا بجهی ازین بلا

کندی تو هفت دفعه جان

مخر برای خود ستم

سنگ نپران سنگ نپران