قصه کودکانه می‌خوایم یه خرس شکار کنیم

قصه کودکانه می‌خوایم یه خرس شکار کنیم

قصه کودکانه می‌خوایم یه خرس شکار کنیم

سلام سلام آی بچه های مهربون، کوچولوهای خوش‌زبون

امروزم با قصه‌های رعنا به خونه‌های شما اومدیم.

124

قصه کودکانه می‌خوایم یه خرس شکار کنیم

داریم می‌ریم چیکار کنیم؟

 می‌ریم یه خرس شکار کنیم

هوا خوبه آفتابیه

 چه آسمونی آبیه

شجاعیم و ترس نداریم

 چون همه اهل شکاریم

وای چه علف‌هایی ببین

 قد کشیده روی زمین

نه میشه از زیرش خزید

نه میشه از بالاش پرید

باید که از توشون بریم

لای علف‌ها گم نشیم

صداش چیه؟خش خش خش

خش خش خش خش خش

داریم می‌ریم چیکار کنیم

می‌ریم یه خرس شکار کنیم

هوا خوبه آفتابیه

چه آسمونی آبیه

شجاعیم و ترس نداریم

چون همه اهل شکاریم

چه رود پرآبی ببین

جاری شده روی زمین

نه میشه از زیرش خزید

نه میشه از بالاش پرید

باید که از تو آب بریم

خیلی عمیقه غرق نشیم

صداش چیه؟ شالاپ شولوپ

شالاپ شولوپ شالاپ شولوپ

داریم می‌ریم چیکار کنیم؟

می‌ریم یه خرس شکار کنیم

هوا خوبه آفتابیه

چه آسمونی آبیه

شجاعیم و ترس نداریم

چون همه اهل شکاریم

وای چه گل و شلی ببین

پر از لجن شده زمین

نه میشه از زیرش خزید

نه میشه از بالاش پرید

از توی گل باید بریم

توی لجن‌ها گم نشیم

صداش چیه؟ شالاپ شولوپ

شالاپ شولوپ شالاپ شولوپ

داریم می‌ریم چیکار کنیم

می‌ریم یه خرس شکار کنیم

هوا خوبه آفتابیه

چه آسمونی آبیه

شجاعیم و ترس نداریم

چون همه اهل شکاریم

چه جنگلی وای سیاهه

خانه‌ی گرگ و روباهه

نه میشه از زیرش خزید

نه میشه از بالاش پرید

از توی اون باید بریم

خوراک حیوونا نشیم

صداش چیه؟ تلق تولوق

تلق تولوق تلق تولوق

. . .

ادامه قصه را بشنویم.

قصه‌گو: رعنا

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

کتاب کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

چهار × سه =