قصه کودکانه میشه که مهمونم بشی

mishemehmooonam-beshi2

اشی مشی یه لونه ساخته روی درخت اما تنهاست و دلش مهمون میخواد و شروع میکنه به سر زدن به حیوانات دیگر که اون ها رو مهمون خودش کنه و ….

قصه کودکانه میشه که مهمونم بشی

اشی مشی یه لونه ساخت.

یه لونه محکم و خوب

با برگ و چوب

توی لونه اش نشست و گفت:

تنهایی رو دوست ندارم

باید که مهمون بیارم

اشی مشی پرید و پرید

رفت و به خاله غاز رسید

گفت خاله ناز

گردن دراز

منم منم اشی مشی

میشه که مهمونم بشی؟

عزیزتر از جونم بشی؟

میبینی که غازم خاله

گردن من درازه خاله

آخه خاله با این گردنم

چطوری به تو سر بزنم؟

اشی مشی پرید و پرید

به خاله لک لکه رسید

خاله ناز

پاهات دراز

منم اشی مشی

میشه که مهمونم بشی؟

عزیزتر از جونم بشی؟

…..

ادامه داستان را بشنویم.

قصه‌گو: رعنا

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

کتاب کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

چهار × 3 =