معرفی انیمیشن کوتاه Jinxy Jenkins & Lucky Lou Ferrigno با پیام تغییر نگاه به زندگی

معرفی انیمیشن کوتاه Jinxy Jenkins & Lucky Lou Ferrigno با پیام تغییر نگاه به زندگی

معرفی انیمیشن کوتاه Jinxy Jenkins & Lucky Lou Ferrigno با پیام تغییر نگاه به زندگی

نام یک انیمشن کوتاه Jinxy Jenkins  & Lucky Lou Ferrigno است. داستان آن در مورد پسری است که در اتفاقات پیرامون اش بسیار بد شانس است و همچنین دختری که برعکس، بسیار خوش شانس است.

معرفی انیمیشن کوتاه Jinxy Jenkins & Lucky Lou Ferrigno با پیام تغییر نگاه به زندگی

اما این خوش شانسی و بد شانسی در واقع به نوع نگاه آنها نسبت به زندگی پیرامون شان است.

تا اینکه روزی بطور اتفاقی آن ها یکدیگر را میبینند و حوادث بامزه ای برایشان اتفاق می افتد و در انتها…

معرفی انیمیشن کوتاه Jinxy Jenkins & Lucky Lou Ferrigno با پیام تغییر نگاه به زندگی

این انیمیشن ریتم و موسیقی تند و هیجان انگیزی دارد و با رنگ آمیزی های بسیار زیبا و بدون گفتگو، با کودک ارتباط برقرا میکند و پیام مثبت اندیشی را به کودک یاد میدهد.

معرفی انیمیشن کوتاه Jinxy Jenkins & Lucky Lou Ferrigno با پیام تغییر نگاه به زندگی