مشکلات خواب با منشا رفتاری در کودکان

khab6-min

 

جمع‌بندی و پیشنهادات

  1. مشکلات خواب با منشا رفتاری به طور متوسط در 20 تا30 درصد کودکان و به خصوص کودکان دارای مشکلات پزشکی یا روانپزشکی و اختلالات تکامل عصبی بروز می‌کند.
  2. مشکل به خواب رفتن آموخته شده در نوزادان رایج است و دارای علائمی چون بیدار شدن در طی شب بوده و کودک برای دوباره خوابیدن نیاز به مداخله والدین دارد. این مشکل هنگامی رخ می‌دهد که کودک برای خوابیدن شرطی می‌شود. برای مثال حتما باید پیش از خواب چیزی بخورد یا تکان داده شود.

جمع‌بندی و پیشنهادات • مشکلات خواب با منشا رفتاری به طور متوسط در 20 تا30 درصد کودکان و به خصوص کودکان دارای مشکلات پزشکی یا روانپزشکی و اختلالات تکامل عصبی بروز می‌کند. • مشکل به خواب رفتن آموخته شده در نوزادان رایج است و دارای علائمی چون بیدار شدن در طی شب بوده و کودک برای دوباره خوابیدن نیاز به مداخله والدین دارد. این مشکل هنگامی رخ می‌دهد که کودک برای خوابیدن شرطی می‌شود. برای مثال حتما باید پیش از خواب چیزی بخورد یا تکان داده شود. • بیخوابی با منشا ناتوانی والدین برای تعیین محدودیت‌های سالم برای کودک، بین کودکان در سنین پیش از دبستان و بالاتر بسیار رایج است. علائم این اختلال مقاومت در مقابل خوابیدن، اعتراض کلامی و باج‌خواهی هنگام خواب است. این اختلال معمولا ناشی از ناتوانی والد یا عدم تمایل او به تعیین مقررات زمان خواب و قاطعیت در برابر کودک است. • مداخلات رفتاری از جمله ایجاد روتین خواب، بی اعتنایی هدف‌دار، محو تدریجی و تقویت مثبت در درمان بیخوابی رفتاری در کودکان بسیار موثر است. • ایجاد یک برنامه منظم و روتین ثابت برای خواب متناسب با نیاز کودک اهمیت زیادی دارد. خوابیدن هر شب در یک ساعت مشخص، ساعت فیزیولوژیک بدن را تنظیم می‌کند و به کودک کمک می‌کند راحت‌تر به خواب رود. • در درمان بی‌خوابی در کودکان بزرگتر و نوجوانان معمولا از مداخلات رفتاری مشابه با آنچه در مورد بزرگسالان به کار می‌رود استفاده می‌شود. • داشتن خواب منظم برای کودکان بزرگتر و نوجوانان نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا خواب نامنظم می‌تواند سرآغاز بسیاری از اختلالات خواب باشد. • برای اختلالات خواب کودکان دارو درمانی گزینه اول نیست و در صورت نیاز همیشه باید همراه با رفتار درمانی باشد.

3. بیخوابی با منشا ناتوانی والدین برای تعیین محدودیت‌های سالم برای کودک، بین کودکان در سنین پیش از دبستان و بالاتر بسیار رایج است. علائم این اختلال مقاومت در مقابل خوابیدن، اعتراض کلامی و باج‌خواهی هنگام خواب است. این اختلال معمولا ناشی از ناتوانی والد یا عدم تمایل او به تعیین مقررات زمان خواب و قاطعیت در برابر کودک است.

4. مداخلات رفتاری از جمله ایجاد روتین خواب، بی اعتنایی هدف‌دار، محو تدریجی و تقویت مثبت در درمان بیخوابی رفتاری در کودکان بسیار موثر است.

5. ایجاد یک برنامه منظم و روتین ثابت برای خواب متناسب با نیاز کودک اهمیت زیادی دارد. خوابیدن هر شب در یک ساعت مشخص، ساعت فیزیولوژیک بدن را تنظیم می‌کند و به کودک کمک می‌کند راحت‌تر به خواب رود.

جمع‌بندی و پیشنهادات • مشکلات خواب با منشا رفتاری به طور متوسط در 20 تا30 درصد کودکان و به خصوص کودکان دارای مشکلات پزشکی یا روانپزشکی و اختلالات تکامل عصبی بروز می‌کند. • مشکل به خواب رفتن آموخته شده در نوزادان رایج است و دارای علائمی چون بیدار شدن در طی شب بوده و کودک برای دوباره خوابیدن نیاز به مداخله والدین دارد. این مشکل هنگامی رخ می‌دهد که کودک برای خوابیدن شرطی می‌شود. برای مثال حتما باید پیش از خواب چیزی بخورد یا تکان داده شود. • بیخوابی با منشا ناتوانی والدین برای تعیین محدودیت‌های سالم برای کودک، بین کودکان در سنین پیش از دبستان و بالاتر بسیار رایج است. علائم این اختلال مقاومت در مقابل خوابیدن، اعتراض کلامی و باج‌خواهی هنگام خواب است. این اختلال معمولا ناشی از ناتوانی والد یا عدم تمایل او به تعیین مقررات زمان خواب و قاطعیت در برابر کودک است. • مداخلات رفتاری از جمله ایجاد روتین خواب، بی اعتنایی هدف‌دار، محو تدریجی و تقویت مثبت در درمان بیخوابی رفتاری در کودکان بسیار موثر است. • ایجاد یک برنامه منظم و روتین ثابت برای خواب متناسب با نیاز کودک اهمیت زیادی دارد. خوابیدن هر شب در یک ساعت مشخص، ساعت فیزیولوژیک بدن را تنظیم می‌کند و به کودک کمک می‌کند راحت‌تر به خواب رود. • در درمان بی‌خوابی در کودکان بزرگتر و نوجوانان معمولا از مداخلات رفتاری مشابه با آنچه در مورد بزرگسالان به کار می‌رود استفاده می‌شود. • داشتن خواب منظم برای کودکان بزرگتر و نوجوانان نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا خواب نامنظم می‌تواند سرآغاز بسیاری از اختلالات خواب باشد. • برای اختلالات خواب کودکان دارو درمانی گزینه اول نیست و در صورت نیاز همیشه باید همراه با رفتار درمانی باشد.

6. در درمان بی‌خوابی در کودکان بزرگتر و نوجوانان معمولا از مداخلات رفتاری مشابه با آنچه در مورد بزرگسالان به کار می‌رود استفاده می‌شود.

7. داشتن خواب منظم برای کودکان بزرگتر و نوجوانان نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا خواب نامنظم می‌تواند سرآغاز بسیاری از اختلالات خواب باشد.

جمع‌بندی و پیشنهادات • مشکلات خواب با منشا رفتاری به طور متوسط در 20 تا30 درصد کودکان و به خصوص کودکان دارای مشکلات پزشکی یا روانپزشکی و اختلالات تکامل عصبی بروز می‌کند. • مشکل به خواب رفتن آموخته شده در نوزادان رایج است و دارای علائمی چون بیدار شدن در طی شب بوده و کودک برای دوباره خوابیدن نیاز به مداخله والدین دارد. این مشکل هنگامی رخ می‌دهد که کودک برای خوابیدن شرطی می‌شود. برای مثال حتما باید پیش از خواب چیزی بخورد یا تکان داده شود. • بیخوابی با منشا ناتوانی والدین برای تعیین محدودیت‌های سالم برای کودک، بین کودکان در سنین پیش از دبستان و بالاتر بسیار رایج است. علائم این اختلال مقاومت در مقابل خوابیدن، اعتراض کلامی و باج‌خواهی هنگام خواب است. این اختلال معمولا ناشی از ناتوانی والد یا عدم تمایل او به تعیین مقررات زمان خواب و قاطعیت در برابر کودک است. • مداخلات رفتاری از جمله ایجاد روتین خواب، بی اعتنایی هدف‌دار، محو تدریجی و تقویت مثبت در درمان بیخوابی رفتاری در کودکان بسیار موثر است. • ایجاد یک برنامه منظم و روتین ثابت برای خواب متناسب با نیاز کودک اهمیت زیادی دارد. خوابیدن هر شب در یک ساعت مشخص، ساعت فیزیولوژیک بدن را تنظیم می‌کند و به کودک کمک می‌کند راحت‌تر به خواب رود. • در درمان بی‌خوابی در کودکان بزرگتر و نوجوانان معمولا از مداخلات رفتاری مشابه با آنچه در مورد بزرگسالان به کار می‌رود استفاده می‌شود. • داشتن خواب منظم برای کودکان بزرگتر و نوجوانان نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا خواب نامنظم می‌تواند سرآغاز بسیاری از اختلالات خواب باشد. • برای اختلالات خواب کودکان دارو درمانی گزینه اول نیست و در صورت نیاز همیشه باید همراه با رفتار درمانی باشد.

8. برای اختلالات خواب کودکان دارو درمانی گزینه اول نیست و در صورت نیاز همیشه باید همراه با رفتار درمانی باشد.

جمع‌بندی و پیشنهادات • مشکلات خواب با منشا رفتاری به طور متوسط در 20 تا30 درصد کودکان و به خصوص کودکان دارای مشکلات پزشکی یا روانپزشکی و اختلالات تکامل عصبی بروز می‌کند. • مشکل به خواب رفتن آموخته شده در نوزادان رایج است و دارای علائمی چون بیدار شدن در طی شب بوده و کودک برای دوباره خوابیدن نیاز به مداخله والدین دارد. این مشکل هنگامی رخ می‌دهد که کودک برای خوابیدن شرطی می‌شود. برای مثال حتما باید پیش از خواب چیزی بخورد یا تکان داده شود. • بیخوابی با منشا ناتوانی والدین برای تعیین محدودیت‌های سالم برای کودک، بین کودکان در سنین پیش از دبستان و بالاتر بسیار رایج است. علائم این اختلال مقاومت در مقابل خوابیدن، اعتراض کلامی و باج‌خواهی هنگام خواب است. این اختلال معمولا ناشی از ناتوانی والد یا عدم تمایل او به تعیین مقررات زمان خواب و قاطعیت در برابر کودک است. • مداخلات رفتاری از جمله ایجاد روتین خواب، بی اعتنایی هدف‌دار، محو تدریجی و تقویت مثبت در درمان بیخوابی رفتاری در کودکان بسیار موثر است. • ایجاد یک برنامه منظم و روتین ثابت برای خواب متناسب با نیاز کودک اهمیت زیادی دارد. خوابیدن هر شب در یک ساعت مشخص، ساعت فیزیولوژیک بدن را تنظیم می‌کند و به کودک کمک می‌کند راحت‌تر به خواب رود. • در درمان بی‌خوابی در کودکان بزرگتر و نوجوانان معمولا از مداخلات رفتاری مشابه با آنچه در مورد بزرگسالان به کار می‌رود استفاده می‌شود. • داشتن خواب منظم برای کودکان بزرگتر و نوجوانان نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا خواب نامنظم می‌تواند سرآغاز بسیاری از اختلالات خواب باشد. • برای اختلالات خواب کودکان دارو درمانی گزینه اول نیست و در صورت نیاز همیشه باید همراه با رفتار درمانی باشد.

منبع مقاله: Behavioral sleep problems in children

سایت: uptodate.com

 

 

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

کتاب کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

15 − 2 =