موسیقی خواب‌های طلایی

موسیقی خواب‌های طلایی

موسیقی خواب‌های طلایی

جواد معروفی پیانیست برجسته ایرانی، کمتر نیاز به معرفی دارد.

پیانو به سبک ایرانی، وامدار جواد معروفی است تا همیشه. وی شاگردان زیادی را تربیت کرد.

معروفترین قطعه وی، خواب‌های طلایی است که زمان شمول و جهان شمول است و بارها و بارها توسط موزیسین‌های مختلف، برای پیانو و ارکستر تنظیم شده است.

کتاب کودکانه مرتبط