کاردستی ساختن برچسب‌های کتاب

کاردستی ساختن برچسب‌های کتاب

در این این عکس، با کمک کاغذ و قیچی و چند وسیله ساده، کودک شما کاردستی ساختن برچسب‌های کتاب را تجربه می‌کند.

کودکان ذهن بسیار خلاقی دارند.از این رو است که نقاشی، کاردستی، کنجکاوی در مورد وسایل خانه و فعالیت هایی از این دست را از ابتدای کودکی در رفتار آنها شاهد هستیم.
یکی از بهترین راه هایی که والدین میتوانند با آن به رشد و باروری خلاقیت کودک که نقش بسزایی در آینده رفتاری و شغلی او دارد، کمک کنند، در اختیار گذاشتن وسایل ساده و مختلف در اختیار کودک است تا یا با شکل هایی که در اختیار او میگذاریم، یا با آزاد گذاشتن او با این لوازم و وسایل، وی بتواند چیزهایی که میبیند یا تخیل میکند بسازد و درک کند.

کاردستی ساختن برچسب‌های کتاب

دیدگاهتان را درج کنید

5 × دو =