کاردستی ساختن قاب عکس کاغذی

کاردستی عکسی

کاردستی ساختن قاب عکس کاغذی

با کمک مقواهای بریده شده بصورت رول، و یک مقوای مربعی و چسب، با دنبال کردن عکس‌ها، یک قاب عکس زیبا و رنگی کاغذی بسازیم.

مراحل را دنبال کنید و قاب عکس رنگی و زیبا را بسازید.

۱.

کاردستی عکسی

۲.

کاردستی عکسی

۳.

کاردستی عکسی۴.

کاردستی عکسی

دیدگاهتان را درج کنید

سیزده − دو =