کاردستی ساختن قاب عکس کاغذی

کاردستی عکسی

کاردستی ساختن قاب عکس کاغذی

با کمک مقواهای بریده شده بصورت رول، و یک مقوای مربعی و چسب، با دنبال کردن عکس‌ها، یک قاب عکس زیبا و رنگی کاغذی بسازیم.

مراحل را دنبال کنید و قاب عکس رنگی و زیبا را بسازید.

1.

کاردستی عکسی

2.

کاردستی عکسی

3.

کاردستی عکسی4.

کاردستی عکسی

دیدگاهتان را درج کنید

دوازده + شش =