کاردستی عکسی ساختن ماشین مسابقه‌ای

کاردستی عکسی ساختن ماشین مسابقه‌ای

کاردستی عکسی ساختن ماشین مسابقه‌ای

با کمک دستمال توالت و مداد رنگی و مقوا، می‌توانیم ماشین مسابقه‌ای درست کنیم.

مراحل کاردستی را در عکس‌ها ببینید و بسازید.

کاردستی عکسی

دیدگاهتان را درج کنید

یازده + 10 =