کاردستی کودک

کاردستی کودک

و اما کاردستی کودک

با کاردستی کودک، با چند وسیله ساده و دنبال کردن مراحل چسباندن آنها به هم، زمینه بروز خلاقیت و ابتکار و نشاط را برای کودک فراهم می‌کنیم.

در این کاردستی عکسی، با وسایلی مانند کارتن یا ورق کاغذ کلفت، چسب و ماژیک و نخ، به همراه کودک یک فرفره بسازیم.

همراهی والدین در درست کردن این فرم از کاردستی مهم است.

کاردستی کودکبرای دیدن کاردستی ساختن پاکت نامه به اینجا بروید.

دیدگاهتان را درج کنید

4 + 9 =