کاردستی کودک

کاردستی کودک

و اما کاردستی کودک

با کاردستی کودک، با چند وسیله ساده و دنبال کردن مراحل چسباندن آنها به هم، زمینه بروز خلاقیت و ابتکار و نشاط را برای کودک فراهم می‌کنیم.

در این کاردستی عکسی، با وسایلی مانند کارتن یا ورق کاغذ کلفت، چسب و ماژیک و نخ، به همراه کودک یک فرفره بسازیم.

همراهی والدین در درست کردن این فرم از کاردستی مهم است.

کاردستی کودکبرای دیدن کاردستی ساختن پاکت نامه به اینجا بروید.

دیدگاهتان را درج کنید

20 − 3 =