کتاب سلانه سلانه با حیوانات آشنا شویم و از جانب آنها سخن بگوییم

کتاب سلانه سلانه با حیوانات آشنا شویم و از جانب آنها سخن بگوییم

کتاب سلانه سلانه با حیوانات آشنا شویم و از جانب آنها سخن بگوییم

به مناسبت روز دامپزشکی، کتاب سلانه سلانه با حیوانات آشنا شویم و از جانب آنها سخن بگوییم را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

در معرفی این کتاب آمده است: در روزگار ما، نیاز جدیدی برای دادن اطلاعات و تشویق نسل جوان به فهمیدن دنیای طبیعی ورابطه‌شان با آن در حال شکل‌گیری است؛ نیازی تازه برای آن که برای جوانان‌مان فرصت‌هایی فراهم شود که احترام به زندگی انواع موجودات و احساس همدلی و یگانگی با دیگر موجودات طبیعی در آنها پرورش یابد.

این کتاب هم ابعاد ارتباط ما با حیوانات و نحوه تفکر ما درباره آن‌ها را، چه در طبیعت و چه خانه مورد بحث قرار داده و بخصوص حس وظیفه و توجه کودکان را بر می‌انگیزد تا نسب به حیوانات مهربان بوده و به آن‌ها احترام بگذارند و نیز درک و فهم بیشتری نسبت به سایر افراد داشته باشند.

نویسنده کتاب مارک بکاف است و فاطمه معتمدی آن را ترجمه و انتشارات روزنه آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب کودک مهربان بخوانیم.

کتاب کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

17 − شش =