کتاب لک لکی در کار نیست

کتاب لک لکی در کار نیست

کتاب لک لکی در کار نیست

کتاب لک لکی در کار نیست درباره دختران، پسران، بچه‌ها، بدن‌ها، خانواده‌ها و دوستان است.

کتاب لک لکی در کار نیست کتابی تصویری است که به کودکان درباره ایمنی جنسی و موضوعات مرتبط با امور جنسی آموزش می دهد.

امور مرتبط با آموزش جنسی کودکان در ایران عموما با احتیاط و با ملاحظات ویژه انجام می‌پذیرد و حتی گاهی به دلایل شرایط محیطی و اجتماعی و سیاسی به آن پرداخته نمی‌شود.

اما در این کتاب که برای کودکان چهار سال به بالا نوشته شده است، مسائل جنسی و ملاحظات بدنی، برای کودک توضیح داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گروه رهایی متشکل از چهار واحد انتشارات، آموزش، پژوهش و مداخلات، با شعار به سوی آموزش رهایی‌بخش، گروهی فعال در حمایت از حقوق کودکان در ایران است.

کتاب پیش‌رو جدیدترین کتاب ترجمه شده توسط این گروه برای آموزش به کودکان است که برای دانلود به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.

کتاب لک لکی در کار نیست درباره دختران، پسران، بچه‌ها، بدن‌ها، خانواده‌ها و دوستان است.

کتاب لک لکی در کار نیست کتابی تصویری است که به کودکان درباره ایمنی جنسی و موضوعات مرتبط با امور جنسی آموزش می دهد.

نویسنده و تصویرگر این کتاب روبی هریس و میشل امبرلی هستند و برگردان آن‌را حسام حسین‌زاده برعهده داشته است.

 

 

 

کتاب کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

13 + 10 =