کلیپ آموزش زبان انگلیسی _ قسمت دوم

کلیپ آموزش زبان انگلیسی

کلیپ آموزش زبان انگلیسی _ قسمت دوم

 

 

در کلیپ آموزش زبان انگلیسی _ قسمت دوم کودک با قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلف، احساسات مختلفی را تجربه می‌کند که با کمک تصاویر و صدای گوینده، نام انگلیسی و تلفظ و شیوه‌ی نوشتاری آن را فرامی‌گیرد. احساساتی هیجان، خوشحالی و . . . و در انتهای کلیپ همه را مجددا مرور می‌کند.

دیدگاهتان را درج کنید

هجده + 12 =