کلیپ آموزش نقاشی _ قسمت دوم

کلیپ آموزش نقاشی _ قسمت دوم

در کلیپ آموزش نقاشی _ قسمت دوم کودک با کمک مداد شمعی و رنگ روغن و پاستل، مدادرنگی و نمک شروع به فراگیری کشیدن نقاشی یک شب می‌کند؛ التقاط رنگ‌ها را با وسایل مختلف نقاشی تجربه می‌کند و در انتها با بریدن مقوا نقاشی‌اش کامل می‌شود و یک کلاژ را فرامی‌گیرد.

 

 

 

دیدگاهتان را درج کنید

1 × 2 =