کودک و فضای مجازی (فایل صوتی)

کودک و فضای مجازی (فایل صوتی)

در دنیای امروز کودکان ما در معرض بمباران اطلاعات از فضای مجازی و مدیاهای مختلف هستند. اما گاهی این اطلاعات مناسب کودکان ما نیست و ممکن است صدمات جبران ناپذیری به کودکان ما وارد کند‌، بنابراین لازم است که

ما فضای مجازی را برای کودکان خود ایمن‌تر کنیم. در این راستا، پیشتر سری مقاله‌‌هایی در سه قسمت (اول، دوم، سوم) با عنوان کودک و فضای مجازی برای شما تهیه و ترجمه شده است و با توجه به درخواست شما عزیزان اکنون فایل صوتی مقاله را نیز آماده کردیم و در اختیارشما قرار می‌دهیم.

قسمت اول مقاله کودک و فضای مجازی

قسمت دوم مقاله کودک و فضای مجازی

قسمت سوم مقاله کودک و فضای مجازی

قصه صوتی مرتبط

کتاب کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

17 + 4 =