کودک و کاردستی

و اما کاردستی و کودک

کودکان ذهن بسیار خلاقی دارند. از این رو است که نقاشی، کاردستی، کنجکاوی در مورد وسایل خانه و فعالیت‌هایی از این دست را از ابتدای کودکی در رفتار آنها شاهد هستیم.

یکی از بهترین راه‌هایی که والدین می‌توانند با آن به رشد و باروری خلاقیت کودک که نقش بسزایی در آینده رفتاری و شغلی او دارد، کمک کنند، در اختیار گذاشتن وسایل ساده و مختلف در اختیار کودک است .

با شکل‌هایی که در اختیار او می‌گذاریم، یا با آزاد گذاشتن او با این لوازم و وسایل، وی می‌تواند چیزهایی که ببیند یا تخیل کند و بسازد و درک کند.

در نمونه زیر، با چندتا دکمه و چوب بستی و غیره و گذاشتن عکس کاردستی و کودک، می‌توانیم به او کمک کنیم تا یک ماشین ساده بسازد..

کودک و کاردستی

دیدگاهتان را درج کنید

10 − 2 =