انیمیشن نت‌های موسیقی در زمین کشاورزی

انیمیشن نت‌های موسیقی در زمین کشاورزی

انیمیشن نت‌های موسیقی در زمین کشاورزی

در این انیمیشن جذاب، که فضای بسیار تخیلی دارد، یک کشاورز، نت‌های موسیقی را در زمین می‌کارد. یک روز آنها را برداشت می‌کند و در این میان، یک نت شبیه یقیه نیست اما این تفاوت .باعث می‌شود کشاورز موسیقی‌دانِ ما….
بهتر است انیمیشن بامزه را با هم ببینیم.

دیدگاهتان را درج کنید

سیزده − 10 =