انیمیشن کلمات در دنیا

انیمیشن کلمات در دنیا

انیمیشن کلمات در دنیا

 

در انیمیشن کلمات در دنیا کودکان به نقاط جغرافیایی مختلف دنیا سفر می‌کنند و متوجه می‌شوند که هر کلمه در هر نقطه از دنیا با متفاوت ادا می‌شود و همچنین در خلال این سفر، با تفاوت فرهنگی و اقلیمی و بومی آن مناطق نیز تا حدی آشنا می‌شوند.

دیدگاهتان را درج کنید

19 − 9 =