شعر کودکانه ورزشی

شعر کودکانه ورزشی

شعر کودکانه ورزشی

شروع یک روز خوب برای کودکان با ورزش صبحگاهی، اگر با شعر موزون همراه گردد، نشاط ویژه ای برای کودکان به ارمغان می‌آورد و آن‌ها را برای ادامه‌ی روز آماده می‌کند.

یک شعر زیبا را با هم می‌خوانیم.

ای بچه‌های با نظم

همه بیاین توی صف

پاشو پاشو ورزش کن

تنبلی رو ولش کن

نرمش بکن پویا باش

از تنبلی جدا باش

حالا بزن تو در جا

با اون پاهای زیبا

حالا بشین و پاشو

درحرکات کوشا شو

حالا بایست تو ثابت

یک ایست خوب وجالب

درجا بزن ببینم

افسردگی نبینم

یه گردش به راست

گردش بعدی به چپ

بپا نیفتی عقب

حالا دوباره درجا

با اون پاهای زیبا

نرمش بکن پویا باش

از تنبلی جدا باش

 

قصه صوتی مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

17 + 7 =