قصه جوجه ناز حسنی

قصه جوجه ناز حسنی

قصه جوجه ناز حسنی

سلام سلام آی بچه‌های مهربون

کوچولوهای خوش‌زبون

امروز هم با قصه‌های رعنا به خونه‌های شما اومده‌ایم

198

گربه که گفت میو میو حسنی با چوب پرید جلو

تکون تکون داد چوبشو داد کشید آی گربه برو

گربه سیاهه رفت عقب  پرید رو پشت بومشون

حسنی براش با چوب کشید توی هوا خط و نشون

خیال نکن گربه سیاه که جوجه‌ام غذای توست

اگه بیای این طرف‌ها ضربه چوب برای توست

جوجه ناز حسنی از تو سوراخ اومد بیرون

جیک و جیک و جیک و جیک میکرد ترسیده بود اون بی زبون

شاعر: شکوه قاسم‌نیا

قصه‌گو: رعنا

قصه صوتی مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

3 × 2 =