قصه گل چی شده؟ قیچی شده!

قصه گل چی شده؟ قیچی شده!

قصه گل چی شده؟ قیچی شده!

سلام سلام آی بچه های مهربون، کوچولوهای خوش‌زبون

امروزم با قصه‌های رعنا به خونه‌های شما اومدیم.

165

قصه گل چی شده؟ قیچی شده!

چی چی؟ قیچی؟ قیچی چی رو برید؟ چی؟

موی عروسکش رو؟

 موهای اسباب بازی کوچک‌اش رو؟

عروسک‌‌اش کچل شده وای وای

 اشک می‌ریزه های های

چی چی قیچی؟ قییچی چی رو برید؟ چی؟

موهای جون جونی‌اش رو؟

کاکل پیشونی‌اش رو؟

موهایی که رنگ و وارنگ‌اش می‌کرد

شونه می‌زد خیلی قشنگ‌اش می‌کرد

موهای ریزه ریزه

رو صندلی رو میزه

چی چی؟ قیچی؟ قیچی چی رو برید؟ چی؟

یه چیز رنگارنگ رو

بادبادک قشنگ رو

می‌خواد بره بازی کنه

بادبادکی نداره

بادبادک رفیق او

رو بال باد سواره

اره و داس و تیشه

یه چیز پاره پاره

که بادبادک نمی‌شه

چی چی؟ قیچی؟ قیچی چی رو برید؟ چی؟

رفت با پدر به گلخونه

جایی که گل فراوونه

وقتی رسید گل‌هارو دسته دسته دید

چندتا گل از گلخونه چید

دست گل دست عروس

بزن و بکوب ببوس ببوس

دسته گل عروس تکه

عروسی‌شون مبارکه

چی چی؟ قیچی چی رو برید؟ چی؟

کتابی رو که قصه‌ای قشنگ داشت

نقاشی‌های خوب و رنگارنگ داشت

کتابی که قصه‌هاشو شنیده

مامان براش خریده

کتاب پاره پاره

نقاشی یا قصه دیگه نداره

چی چی؟ قیچی؟ قیچی چی رو برید؟ چی؟

دامن خوشگل‌اش رو

وای وای وای چه کارها

دامن پاره پاره

زشته و بی قواره

دامن دخترک دیگه خرابه

دامن بیچاره دلش کبابه

چی چی؟ قیچی چی رو برید؟ چی؟

گل و گل و گل گلی رو

یک گل خوشگلی رو

قشنگ و ناز و خوشبو

همون گلی که توی گلدون‌اش بود

شاپرکی همیشه مهمون‌اش بود

گل چی شده؟

قیچی شده اوخ شده؟

بو نداره پوف شده؟

چی چی؟ قیچی چی رو برید؟ چی؟

دم دم ناز گربه رو

دم دراز گربه رو

دوبال قیچی رو که دید فرار کرد

میو میو جیغ کشید و فرار کرد

گربه دم بریده

کی دیده؟ کی شنیده؟

چی چی؟ قیچی چی رو برید؟ چی؟

هیچی رو قیچی نبرید

دور و بر عکسی رو چید

عکسی کشید به من داد

یه عکس خوشگل و شاد

عکس رو زدم به دفترم

دفتر من قشنگ شد

خوشگل و رنگارنگ شد

خب دوستای خوبم امیدوارم که از این قصه و شعر خوشتون اومده باشه
تا یه روز دیگه و یه قصه دیگه خدانگه دار

شعر: مصطفی رحماندوست

قصه‌گو: رعنا

 

قصه صوتی مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

10 + 11 =